Iron Man 情人節送花 網民讚有型

休閒消費 13:16 2017/02/14

分享:

今早情人節有男士打扮成Iron Man在地鐵站手執花束,雖然被一眾連登巴打指誇張,但對方受落就無問題。

(相片來源:LIHKG)

身穿Iron Man裝扮的男士被巴打笑指「睇見都覺得焗」,亦覺得太誇張。不過落足心思打扮,自然希望女神鍾意。雖然有網民表示「如果係佢女朋友會畀佢嚇走」,但Iron Man被網民於地鐵車廂內影到Iron Man與其他女士合照,一手抱著花束、一手輕搭肩頭,看來頗受途人歡迎。

【其他熱話】情人節送花奇案 Iron Man現金鐘站送花

【其他熱話】鄭丹瑞:打工仔不同命運

【其他熱話】明星情人節收花放閃 鄭秀文收西蘭花