TVB真人騷《有樓萬事足》港女再爆置業金句

休閒消費 12:51 2017/02/16

分享:

分享:

無綫真人騷《有樓萬事足》未播已掀起話題,其中一名受訪者22歲港女Seasun的金句「無樓嘅話就唔好白撞!」已在facebook引起網民熱議。

但原來金句不止一句,早前節目宣傳時,司儀蔡康年指自己已在節目播出前看過部分片段,其中Seasun曾說過「有樓就有高潮」。蔡康年追問Seasun是否曾在節目中講過?她笑着回應:

有一個安穩的地方,容易啲有高潮。咁都有關係㗎,少啲嗌交嘛。

司儀隨即追問:

妳有返教會㗎喎,無咁易有高潮住㗎應該?

Seasun就解釋:「呢一個係生活上嘅需要啫!」

【延伸閱讀】無綫真人騷《有樓萬事足》  拜金港女:無樓就唔好白撞!

《有樓萬事足》為早前曾創作《沒女大作戰》、《盛女愛作戰》、《沒有起跑線?》的無綫編導岑應新作,節目同樣亦是以真人騷形式進行,共有5集,邀得一班不同背景的受訪者講如何在今日高昂樓價下置業,當中除了有張秀文、吳業坤等藝人外,亦包括素人,包括現職珠寶公司的Seasun。他表明擇偶條件是男方先要「有樓」,當中「金句」包括覺得:

二千零呎都差唔多,例如何文田舊樓。

又認為買樓是男士表達愛的最好方法,稱

無樓嘅話就唔好白撞!

《有樓萬事足》真人騷個案(部分)

1. Seasun

身份:22歲、女、單身

背景:珠寶公司職員

看法:

擇偶條件是男方首先要「有樓」,覺得二千零呎都差唔多,例如何文田舊樓。買樓是男士表達愛的最好方法,無樓嘅話就唔好白撞。

2. Inky

身份:32歲、女、單身

背景:市場推廣經理

看法:從細慳家及兼職,年半前靠自己買入小蝸居。
「有樓招親」,不介意男方「無樓」只求真愛。

3. 張秀文

背景:無殼蝸牛,公屋出身,現租屋住,月租一萬多元兩房單位。

看法:藝人要買樓同打工仔一樣難,甚至更難,要有一筆錢儲備,因藝人收入不穩定,隨時預計未來6個月沒工開。樓價年年升,租金步步高升,可能交30年租也未能成為業主,卻養了業主30年。

4. 吳業坤

背景:無殼蝸牛,無父幹,現租屋住。

看法:從小已想買樓給媽咪,希望努力工作可買置安樂窩。但越了解這世界,越發覺要達目標就越難。知道自己隨時都可以在娛樂圈消失,所以要未雨綢繆,努力工作及與朋友合資創業,希望可以開源。