Telegram盜用游蕙禎頭像 民建聯植潔鈴道歉:見幾靚女就用咗

休閒消費 11:44 2019/06/24

分享:

Telegram用游蕙禎做頭像被致電對質,民建聯植潔鈴道歉。

近期愈來愈多人使用通訊軟件Telegram,其中民建聯東區區議員植潔鈴亦加入Telegram用家行列,但卻被發現,她使用因宣誓風波而被取消立法會議員資格的青年新政游蕙禎相片作頭像,面對游蕙禎的對質,植潔鈴解釋,不知相中人是游蕙禎,只是覺得「幾靚女就用咗」,並為引起誤會向游蕙禎道歉。

游蕙禎在facebook張貼一張相片,相中顯示,植潔鈴以私人號碼註冊Telegram帳號,用戶名稱為「Marychannn」,不過其個人頭像竟用游蕙禎的相片,游蕙禎在帖文中稱,

Blur完電話再出過。大家用telegram記得打醒十二分精神。提防假冒影射。

游蕙禎上載植潔鈴使用Telegram時,用她的相片做頭像。(相片來源:游蕙禎facebook)

游蕙禎亦在facebook公開一段致電植潔鈴對質錄音,質問植潔鈴為何Telegram的頭像用其相片,為何要「偷相」?

你無樣嘅咩?你唔可以用自己樣咩?你用我嘅樣,係唔係要知會當事人?

植潔鈴解釋,稱相片是從telegram內搜尋到,不知相中人是游蕙禎,

只不過係覺得有啲似樣,個女仔幾靚女喎,所以就用咗。我唔想用自己相,不好意思。

游蕙禎其後質疑對方「扮本土派」,植潔鈴否認,強調不希望他人有這樣的誤會,

絕對沒這個意思,我不想別人有誤會,知道有誤會,已立即轉相,用咗就用咗。

植潔鈴之後在其facebook拍片道歉,稱平時忙於區內工作,想假日了解下最近hit爆的Telegram,入鄉隨俗不用真名真相去玩,豈料隨機揀中游小姐的相做頭像,事實仍用了對方的相片,向游蕙禎道歉,冀對方原諒,

她又解釋,不用真名真相是常識,因游蕙禎有一段時間沒有露面,

咁所以又點認得喎,係咪?

事件引起網民熱議,有網民支持游蕙禎,「游小姐,其實是妳的錯,妳太美了,太多醜八怪會想變成妳。」;亦有網民認為,植潔鈴已道歉,無需再起風浪。