【CHILL CLUB】ERROR為背後男人濟哥謀福利 保錡承諾繼續努力Dee單飛邀恆仔寫歌

娛樂

發布時間: 2023/05/08 12:48

最後更新: 2023/05/08 18:30

分享:

分享:

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》於昨晚(5月7日)在亞博舉行,頒獎禮繼續以「人人樂壇,音樂第一」為主題 。

由梁業(肥仔)、何啟華(Dee)、郭嘉駿(193)和吳保錡組成的人氣男團ERROR奪得「年度組合」銀獎,成員保錡同時亦獲得「年度新人男歌手」銀獎,可喜可賀!

【CHILL CLUB】COLLAR不齊人So Ching因病缺席 《我哋係COLLAR》或出國拍續集

(陳詠琪 攝)

保錡奪新人獎

ERROR四子於騷後齊齊受訪,保錡獲大家恭賀得新人獎,肥仔說:「新人獎一生人得一次,佢攞到梗係為佢開心。」193謂:「佢攞到銀獎已經係佢心目中嘅冠軍,因為第一嗰個((MIRROR成員李駿傑)好難挑戰到。亞軍已經等於冠軍。」保錡謙稱:「我人貴自知!亞軍已經夠。」

阿Dee打量身旁的保錡後笑言:「佢戴得多銀器係著數啲。」保錡指:「阿Dee戴咗金撈喎!」193隨即說:「所以我銅、佢(保錡)銀、下次佢(Dee)攞金。」

【CHILL CLUB】So Ching缺席頒獎禮 保錡騷前現身應援區與粉絲大合照

(陳詠琪 攝)

Dee單飛邀恆仔寫歌

至於阿Dee何時單飛?他說:「下年其實要出單曲,原因好簡單,想浪費公司資源,同埋想養活一啲我覺得值得欣賞嘅音樂人,就係呢兩個原因。」193鬼計多多道:「其實下年阿Dee係有機會攞新人金獎,策略就係叫MIRROR唔好出新人。」

肥仔則說︰「頭先恆仔(ToNick主音)坐我哋前面,叫佢(Dee)唔好出歌,唔好影響個樂壇。」阿Dee回應︰「恆仔都係我好欣賞嘅音樂人,如果我出歌,一定搵佢做,首歌叫《你唔好出》,佢不斷咁說服我。」

ERROR經理人濟哥(鄧永鑄)。(ViuTV截圖)

保錡為濟哥謀福利

ERROR有今日的成就,背後的男人亦很重要。

保錡公開為ERROR經理人濟哥(鄧永鑄)爭取加人工,並謂︰「你知貧窮限制咗佢工作態度,你知佢平時幾多甩漏,相信因為未加人工,如果加多佢500,已經好多,500又好, 100又好,少少恩賜已經係大大鼓勵。我哋平日已經補貼好多畀佢。」Dee表示︰「我哋本身已經係一個慈善機構。」

點擊圖片放大
+8
+7

邀Candy+Win Win自肥

肥仔最近推出新歌《Phat N Fresh》,邀得COLLAR成員王家晴(Candy)和楊安妮(Win Win)一起拍MV,完成自肥計劃。193笑指:「佢搵Win Win未必係自肥。」保錡和應︰「如果Win Win都係自肥就好自肥。」193續說︰「肥仔OK,佢一向都好偏。肥仔好鍾意Win Win,你睇《MM730》,佢一見Win Win就唔同樣。」

阿Dee補充︰「由演唱會搵佢做嘉賓,佢一路都瞄住Win Win啦!」193攻擊肥仔︰「借啲意抽Win Win水。」 肥仔無奈地說:「係呀,係呀!條路舖咗好耐。」被問到女友會否呷醋?肥仔強調︰「冇,同佢講咗先搵佢哋㗎!」Dee笑謂︰「Win Win雙贏嘛!」

新人之旅結束,保錡承諾:「音樂圈裏,我哋好努力做好自己作品,我哋好少出騷演出,所以音樂路難行,但都堅持係唔簡單。」

最新影片推介:宋芝齡專訪

記者:梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R